Nazywam się Magdalena Szymczak jestem właścicielką
KANCELARII PODATKOWO - KSIĘGOWEJ.


Jestem absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2003 roku ukończyłam trzyletnie zaoczne studia doktoranckie z Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2007 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym roczne studium podyplomowe „Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2008 roku uzyskałam certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów [certyfikat nr 22446/2008],
co umożliwiło mi założenie KANCELARII.

W 2010 roku ukończyłam kurs "Kadry i płace" organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Szczecinie.

W roku 2011 ukończyłam roczny „Kurs dla kandydatów na głównego księgowego” organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Szczecinie.


Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.